Kerstin Evelius: Fortsätta arbetet med psykisk hälsa

sep 2, 2022 | TALARE, SCD2022

Ing-Marie Wieselgren förändrade arbetet med psykisk hälsa och ohälsa i Sverige i grunden. Med sitt enträgna arbete på SKR var hon drivande i att lyfta fram de viktigaste aktörerna för att främja hälsa, motverka ohälsa och ge vård och stöd – både inom kommuner och regioner. Genom att samla alla goda krafter för kunskapsutbyte och samarbete gavs möjlighet att lyfta både framgångar och utmaningar på området. Ing-Marie var en pionjär när det gällde att lyfta frågor om psykisk ohälsa till det prioriterade område det är i dag.

Efter terrordådet i Almedalen behöver vi jobba vidare med frågan. Var befinner sig arbetet med psykisk hälsa och ohälsa idag och vilka är de nästa steg som behövs för att komma vidare?

Det vill vi höra mer om och är glada att kunna välkomna Kerstin Evelius till Socialchefsdagarna 2022. Hon har lång erfarenhet inom området, bland annat har hon varit regeringens samordnare på området psykisk hälsa.

Du hör henne på torsdag morgon, klockan 9.30.

Dela gärna