Alla på väntelistan har nu fått besked

sep 21, 2022 | SCD2022

Du som anmälde dig till väntelistan har nu fått besked om du har kunnat beredas plats på årets konferens eller ej. Se mail från oss!

Dela gärna