Välkommen till Karlstad

apr 21, 2023 | SCD2023

Karlstad fick sina stadsprivilegier redan år 1584. Sedan dess har det runnit mycket vatten i Klarälven. Staden växer så det knakar och vi närmar oss 100 000 invånare.

Kommunstyrelsens ordförande i Karlstad heter Linda Larsson (S). ”Karlstad kommun ska präglas av tolerans, humanism och medmänsklighet och arbeta aktivt mot diskriminering och för alla människors lika värde och rätt.” (Foto SKR).

Karlstad förknippas ofta med solen. Den står som symbol för stadens växtkraft, värme och gästfrihet. Sola i Karlstad var en glad och driftig servitris som hette Eva-Lisa Holtz och levde här 1739–1818. Hon står numera staty utanför Stadshotellet och hennes minne lever i allra högsta grad kvar, men det är alla vi som lever här och nu som tillsammans skapar staden.

Karlstad kommun ska präglas av tolerans, humanism och medmänsklighet och arbeta aktivt mot diskriminering och för alla människors lika värde och rätt.

När människor är som mest i behov av hjälp, så finns samhället där – ofta i form av socialtjänsten. Det kan vara helt avgörande för att hjälpa familjer och barn att få rätt stöd och finna rätt väg i livet. Och just barnen är verkligen våra allra sköraste. Man väljer inte sin familj. Man föds in i den, så som den är. Vacker, eller med stötta kanter, eller i kaos. Då är socialtjänsten kanske den enda trygga punkten för barnet.

Karlstad är en av relativt få kommuner i Sverige som arbetar mot hemlöshet enligt modellen Bostad först. Ett arbetssätt som utgår från den bostadslöses behov. Ett eget boende som inte är beroende av drogfrihet eller andra orsaker och händelser i livet. En egen bostad ger grundtrygghet och förutsättningar för att ta tag i andra problem i livet.

De utmaningar som finns för socialtjänsten i stort, kräver att vi som kommuner jobbar med varandra, men också att vi arbetar nära sjukvården, skolan, kulturen, idrotten och civilsamhället. Det är viktigt för att vi ska lyckas vara en förändringskraft tillsammans.

Med detta sagt är det med stor glädje som jag hälsar dig välkommen till Karlstad och Socialchefsdagarna 2023.

Linda Larsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Karlstad

Dela gärna