Programöversikt

Här ser du vilka programpunkter som kommer att ingå i livesändningen den 30/9 och 1/10. Klicka gärna vidare för att läsa om respektive föreläsning.

Genom Socialchefsdagarnas mobilwebb kan du under varje föreläsning skicka in frågor till föreläsaren.

Livesändningen kompletteras av förinspelade föreläsningar som du kan titta på när det passar dig. Du behöver inte göra några personliga val, allt är tillgängligt för alla som anmäler sig, och föreläsningarna är tillgängliga minst till 14 oktober (även de livesända).

Deltagarlänk och information skickas ut måndag 28/9.


Onsdag 30 september

(Tiderna kan komma att justeras)

8.15 Vi startar sändningen. Gå in i god tid för att se att allt fungerar som det ska (programmet inleds 9.00).

9.00 Moderator Patrick Gruczkun informerar om Socialchefsdagarnas upplägg.

9.15 INLEDNING Nina Miskovsky kommunalråd och ordförande i Social resursnämnd, Göteborgs stad. Därefter öppningsanförande av FSS ordförande Monica Persson.

9.30 Den digitala revolutionen och socialtjänsten Bo Dahlbom, docent i teoretisk filosofi och IT-professor vid Göteborgs universitet.

10.35–10.55 PAUS

10.55 Alla vinner på en mer jämlik stad – Göteborgs stads kraftsamling mot skillnader i livsvillkor Ritva Gonzalez, verksamhetschef, Social utveckling/Jämlik stad. Pernilla Nylén, tf enhetschef, Social utveckling.

12.00–13.00 LUNCH

13.00 Utredningen Framtidens socialtjänst Monica Engström, Socialdepartementet, huvudsekreterare i den avslutade utredningen.

14.05–14.25 PAUS

14.25 Trender inom personalledning: Att skapa effektiva organisationer Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management, Centrum för Global HRM, Göteborgs universitet.

14.20–14.30 BENSTRÄCKARE

15.30 Kommunal primärvård – en del av morgondagens vårdutmaningar? Lillemor Berglund, förvaltningschef Kungsbacka kommun. Markus Lingman, överläkare och strateg, Region Halland. Lars Näsström, seniorkonsult, PwC offentlig sektor.

16.35 Reflektioner från FSS styrelse, tack för dagen

16.45 Möjlighet till digitalt mingel – obs särskild länk (Teams)

17.30 FSS årsmöte – obs särskild länk (Teams, enbart föreningens medlemmar)


Torsdag 1 oktober

Under varje föreläsning kan du ställa frågor genom din inloggning i Socialchefsdagarnas mobilwebb.

(Tiderna kan komma att justeras)

8.30 Vi startar sändningen (programmet inleds 9.00).

9.00 Välkommen till dag två Reflektioner från FSS styrelse och ett par röster från olika delar av Sverige.

9.10 Hur vet vi att det vi gör är rätt? Emma Frans, doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska Institutet, föreläsare och vetenskapsskribent.

10.25–10.55 PAUS

10.55 Barn som begår brott Emma Fall, juridisk rådgivare, JP Infonet. Under föreläsningen kommer du att få svara på en enkätfråga via Socialchefsdagarnas mobilwebb.

12.00–13.00 LUNCH

13.00 Kan vi vända socialtjänstens utmaningar till möjligheter? Niclas Johansson, sektionschef avdelningen för Ekonomi och styrning, SKR. Kommunalrådet Oliver Rosengren och förvaltningschef Per Sandberg, Växjö kommun. Åsa Furén-Thulin, chef för socialtjänstsektionen, SKR.

14.05–14.25 PAUS

14.25 Globala migrationstrender Nicola Clase, nyutnämnd ambassadör i Finland, tidigare samordnare för migrations- och flyktingfrågor vid Utrikesdepartementet. Fram till 2016 Sveriges ambassadör i Storbritannien.

15.25-15.35 BENSTRÄCKARE

15.35 Hjälper digitaliseringen av socialtjänsten de utsatta eller bygger vi in dem i ett utanförskap? Greger Wikstrand, Chief Architect, CTO på CGI för Skandinavien.

16.35 Reflektioner från FSS styrelse och tack för i år

16.45 Vi ses nästa år i …


Förinspelade föreläsningar

 • Barn med psykisk ohälsa drabbas av att samordningen brister, IVO
 • Tre exempel på kunskapsbaserat och målgruppsanpassat föräldrastöd, FoU i Väst
 • Socialkontor Vivalla – för barn och unga på orten, Örebro kommun
 • Göteborgs Stads arbete med Individual Placement Support, Göteborgs Stad
 • Omställningen mot god och nära vård – vad betyder det för min kommun? Socialstyrelsen, Kommunal utveckling i Jönköpings län, FoU Socialtjänst i Fyrbodal och Kommunförbundet Skåne
 • Hållbara liv – om barns rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar, Bris
 • Kan en amerikansk brottsförebyggande strategi minska skjutningar, sprängningar och annat grovt våld i Malmö? Projektet Sluta skjut, Malmö stad
 • Välfärdsteknikens effekter ur flera olika perspektiv, Vårdanalys
 • Hur påverkas kommunerna av omstruktureringen av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen samt covid-19? SKR
 • Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Socialstyrelsen
 • Våld i vuxnas nära relationer – vad vet vi? SBU
 • Delaktighet skapar en hållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen, Göteborgs Stad/Norra Hisingen
 • AI i offentlig sektor, RISE
 • Hjärnans belöningssystem, Mathias Hallberg, Uppsala universitet.

Tack till våra sponsorer och samarbetspartners

CGI • JP Infonet • PwC • TietoEVRY

Göteborgsregionen, samarbetspartner för programinnehåll och konferensadministration.

Göteborgs stad, värdstad och medarrangör.


Annonsörer: