Programöversikt

Nu kan du anmäla dig. Dagsprogrammet med storföreläsningar, seminarier och monterdel hålls på Malmömässan, likaså torsdagens festkväll. På onsdagkvällen är det after work på BW Malmö Arena Hotel invid Malmömässan.


Onsdag 24 november

Hela dagen: Besök våra utställare i monterdelen!

8.15 Registrering och mingel med morgonfika

9.30 Plats på scen för kultur Bowdown Dance Academy

9.50 Inledning och välkomsthälsning. Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad. Därefter öppningsanförande av FSS ordförande Monica Persson

10.10 Social justice and health equity Professor Sir Michael G. Marmot, Director of the UCL Institute of Health Equity (föreläsningen hålls på engelska)

11.05–11.40 PAUS

11.40 Personligt val i seminarieblock 1

 1. Juridiken i arbetet mot bidragsbrott / Rätten till boende, den juridiska sanningen
 2. Nära vård – samverkan på riktigt och dess effekter
 3. Insatser för att bryta långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd
 4. Insatser för våldsutövare – nytt ansvar för kommunerna
 5. Socialtjänst, vetenskap och beprövad erfarenhet – hur då?
 6. Digitalisera för ökad demokrati och tillgänglighet – tillsammans med våra invånare

12.40–14.00 LUNCH

14.00 Personligt val i seminarieblock 2

 1. Digitalisering med fokus på barn och unga inom socialtjänsten
 2. Omvärldsperspektiv på socialt arbete från European Social Network
 3. En evidensbaserad funktionshinderomsorg – är det möjligt och önskvärt?
 4. Yrkesresan – kvalitet i varje möte
 5. Vem har ansvaret för hemlösheten?
 6. Vilka konsekvenser har pandemin haft för socialtjänstens verksamheter?

15.00–15.30 PAUS

15.30 Ditt framtida jag: en mänsklig revolution Sara Öhrvall, digitaliseringsexpert och författare

16.45 Årsmöte FSS

Cirka 16.45 After work med mingel och buffé på BW Malmö Arena Hotel. Värdar: Malmö stad. Föranmälan krävs.


Torsdag 25 november

Hela dagen: Besök våra utställare i monterdelen!

8.30 Registrering för nytillkomna deltagare och morgonfika.

9.00 Plats på scen för kultur Allvarligt talat: livet, hur fan gör man? Bob Hansson, författare, estradpoet och livsfilosof

9.30 Öppen programpunkt

10.00 Att navigera i framtidens socialtjänst Framtidsspaning av organisationsforskaren Louise Bringselius från Lunds universitet. Därefter samtalar hon om framtiden med Anna Burston, Per Sandberg och Marie Lundqvist från FSS riksstyrelse samt Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen och Sofia Wallström, generaldirektör IVO.

11.00–11.30 PAUS

11.30 Personligt val i seminarieblock 3

 1. Värdefulla insikter – kraft att agera!
 2. Hur har pandemin påverkat barns mående och utsatthet?
 3. Kommunen och Arbetsförmedlingen gör gemensam sak
 4. Framtidens vård och omsorg för personer med missbruk och beroende
 5. Att skapa en hållbar kunskapsorganisation
 6. Hur bidrar Inera och SKR till digitalisering i socialtjänsten?

12.30–14.00 LUNCH

14.00 Personligt val i seminarieblock 4

 1. För att styra måste man veta
 2. En äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner
 3. En digitaliseringsresa som landat i ett steg mot full delaktighet för brukare
 4. Kompetenscentrum mot våld i nära relation och Resursteam Heder
 5. Sluta skjut – en strategi utifrån Group Violence Intervention
 6. Framtidens socialtjänst – från ett tillsyns- och tillståndsperspektiv

15.00–15.30 PAUS

15.30 Kan vi göra världen bättre med hjälp av matematik? David Sumpter, professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet

19.00 Festmiddag med underhållning på Malmömässan. Värdar: JP Infonet tillsammans med FSS. Föranmälan krävs


Fredag 26 november

Den här dagen är monterdelen stängd.

9.00 Inledning

9.15 Normbrytande ledarskap Tess Olofsson, fotbollsdomare som skrivit svensk fotbollshistoria

10.15 Sverige och våra värderingar i ett globalt perspektiv Bi Puranen, generalsekreterare World Values Survey

11.15 Tack för i år Vi ses nästa år i …


>> Du kan också ladda ner programmet som en pdf <<
Programmet är gjort för att kunna läsas på skärmen och innehåller många länkar. På sidan 39 hittar du länkar till förbokade hotell, på sidan 33 finns listan över alla utställare och flera föreläsningar och seminarier har mer information som du kan klicka dig vidare till.Besök gärna våra annonsörer