Professionellt ledarskap vs politiskt, hur går det till? – FILM

okt 26, 2022 | SCD2022, DOKUMENTATION, TALARE

Socialtjänsten verkar i en politiskt styrd verksamhet, där den professionella logiken möter den politiska logiken – och ibland krockar de. Juristen Anna Sandborgh från Public Partner ger deltagarna på Socialchefsdagarna 2022 ny förståelse om hur socialchefer och förtroendevalda bättre kan förstå varandra.

Dela gärna