Filosofen Jonna Bornebark: Våga tro på varandra

jun 28, 2022 | TALARE

För varje ny upptäckt, för varje nytt hinder, inser vi hur mycket vi fortfarande inte känner till. Så hur ska vi leva med att vi – trots vetenskapens odiskutabla framsteg – aldrig kommer att besitta all kunskap?

Jonna Bornemarks svar är att utveckla det mänskliga omdömet, det som pressats ned av förpappring, floskelproduktion och digitaliseringstro, i jakt på kontroll och mätbarhet.

Jonna kommer med handfasta råd för hur vi kan hjälpas åt med att utveckla vårt omdöme. Kom och lyssna på hennes föreläsning på eftermiddagen torsdag 29 september.

Dela gärna