Deltagarintervju Matilda Thunberg

okt 5, 2022 | SCD2022, DELTAGARE

Matilda Thunberg, avtals- och verksamhetscontroller socialkontoret, Sollentuna kommun. Deltar på Socialchefsdagarna för första gången.

Ung kvinna, uppsatt hår och glasögon. Väska på axeln, tittar in i kameran.

Vad har varit mest intressant hittills? Föreläsningen med Scott Miller. Den var nog en ögonöppnare för många, inklusive mig själv. Även om det handlade specifikt om psykologer och arbete med behandling är det applicerbart hos oss alla.

Varför tror du att rekordmånga vill komma i år? Så som det ser ut i samhället finns det behov av att sluta upp, sluta samman och jobba tillsammans. Alla efterfrågar samverkan, för ensam är inte stark i det här läget. Vi behöver hitta gemensamma lösningar. Det här är ett tillfälle till att prata ihop sig och utbyta erfarenheter.   

Vad är din syn på förebyggande arbete, vad är viktigast? Det finns ju så mycket forskning som pekar på hur viktigt det är att komma in tidigt i familjer. Att kunna stötta föräldrar tidigt, till exempel identifiera så tidigt som på mödravårdscentralen, kan vara stor hjälp framåt. Det kan förhindra att man hamnar i situationer senare där man behöver insatser.

Alla som är här håller med om att det är viktigt. Det svåra är att mäta det och hitta sätt för hur vi kan jobba tillsammans. Vi är många som behöver komma in tidigt.


Text och foto: Jenny Asp textkonsult

Dela gärna