Deltagarintervju Johan Lundh

okt 6, 2022 | SCD2022, DELTAGARE

Johan Lundh, socialchef, Färgelanda kommun. Deltar för andra gången på Socialchefsdagarna, men första gången han åker tillsammans med delar av nämnden och presidiet.

Man, kortklippt med glasögon. Ler in i kameran.

– Det känns positivt att åka tillsammans, för vi får en helt annan omvärldsbevakning genom att vara med på dessa dagar. Vi är väldigt nöjda med upplägget, föreläsningarna och seminarierna hittills. Jag hoppas delar av nämnden kan fortsätta delta kommande år också. 

Vad har varit mest givande hittills? Det var nog Jonna Bornemark från Södertörns högskola. Hon fick oss att tänka till och tänka ett snäpp längre. Mycket av det vi pratar om här är inte alltid nytt, utan det är saker vi redan jobbar med. Så vi kan behöva en liten push till att tänka efter och tänka nytt.

Vad tar ni med er hem till verksamheten? Innan vi åkte hit hade vi beslutat att öka samverkan mellan skola och socialtjänst till exempel. Det var ett seminarium som kunde visa goda exempel på hur man försöker jobba med det och hur man knyter till sig andra viktiga samverkanspartners. Vi är på banan i mycket. Vi är liten kommun men vi har närheten till varandra och då blir det enklare. Det går lättare att få till saker och det är mindre risk för stuprör. 

Har du någon spaning på varför rekordmånga har anmält sig till årets konferens? En anledning kan vara pandemin och att vi nu får träffas igen. Det kanske också är fler som har fått upp ögonen för arrangemanget och sprider till fler kollegor, som jag har gjort.


Text och foto: Jenny Asp textkonsult

Dela gärna