Deltagarintervju Eva Hallmer Lindahl

okt 5, 2022 | SCD2022, DELTAGARE

Eva Hallmer Lindahl, förtroendevald, social omsorg, Ystads kommun. Deltar på Socialchefsdagarna för första gången.

Kvinna, kort blont hår och glasögon. Sitter i lång röd soffa.

Vad har varit mest intressant hittills? Den största behållningen var föreläsningen med Karin Götblad. Årets tema är ju lust, makt och mod och hon uppvisade ett stort mod. Det är det modet vi måste anta i vårt arbete.

Varför tror du att rekordmånga vill komma i år? Jag tror alla har ett extra stort sug att träffas efter pandemin.

Ser du fram emot något mer i programmet? Jag har anmält mig till mycket som handlar om barn och unga och förebyggande arbete. Men även äldrevården in i framtiden, hur leder man den? Det är viktiga frågor.

Vad är din syn på förebyggande arbete, vad är viktigast? Jag tror vi måste in tidigt. Vi borde ha familjecentraler överallt i hela landet, för det är där man fångar familjerna tidigt och upptäcker det man behöver stötta. Samverkan mellan socialtjänst, skola, sjukvård men även polis behövs. Vi behöver etablera en samverkan tidigare, inte när det är skarpt läge. Ett sådant samverkansarbete har vi i Ystad som fungerar väldigt väl.


Text och foto: Jenny Asp textkonsult

Dela gärna