Deltagarintervju Eddie Svedlund

okt 6, 2022 | SCD2022, DELTAGARE

Eddie Svedlund, enhetschef på förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad. Deltar på Socialchefsdagarna för första gången.

Ung man, kortklippt och rödlätt. Glasögon, väska över axeln, tittar in i kameran.

Vad har varit mest intressant hittills i programmet? Föreläsningen med Scott Miller var väldigt bra! Seminariet ”Samverkan är både lösningen och problemet” var också intressant. Den lyfte några av de faktorer som försvårar arbetet inom offentlig förvaltning.

Men jag har haft lite svårt att hitta programpunkter som rör just min verksamhet. Det hade kunnat vara lite tydligare vem man vänder sig till i de olika seminarierna.

Vad kommer du ta med dig hem till din verksamhet? De punkter som handlat om ledarskap, hur man tar sig an problem och blir bättre i sin roll.


Text och foto: Jenny Asp textkonsult

Dela gärna