Jenny Madestams valanalys 2022 – FILM

Krisvalet. Bränslevalet. Energivalet. 11 september 2022 gick väljarna i Sverige till val. Men varför röstade vi som vi gjorde? Och vad innebär valresultatet? Det svarade statsvetaren Jenny Madestam på, i sin valanalys på Socialchefsdagarna 2022 i...

Kerstin Evelius: Fortsätta arbetet med psykisk hälsa

Ing-Marie Wieselgren förändrade arbetet med psykisk hälsa och ohälsa i Sverige i grunden. Med sitt enträgna arbete på SKR var hon drivande i att lyfta fram de viktigaste aktörerna för att främja hälsa, motverka ohälsa och ge vård och stöd – både inom kommuner och...

Eva Ossiansson: Att äga sin story

Har du tagit kontrollen över din egen berättelse? Och har du någon gång funderat över vem du vill vara och hur du vill bli uppfattad? Frågorna kan tyckas enkla att besvara och kanske vet du redan svaret. Men, oavsett om du har tänkt på det här eller inte har...

Jenny Madestam: Valanalys 2022

När Socialchefsdagarna hålls har det gått drygt två veckor efter valet 2022. Vad innebär det i stort? Och vad innebär det i synnerhet för socialtjänsten? Vi är glada över att Jenny Madestam återkommer till Socialchefsdagarna för att ge oss sin analys av det nya...

Anna Sandborgh: Professionellt vs politiskt ledarskap

En kommun är politiskt styrd. Den är en del av vår demokrati. I förvaltningar finns välutbildade tjänstepersoner som med stöd av lag ska fullgöra sina uppdrag. Politisk logik är inte vanlig logik, det har många chefer och ledare fått erfara. Hur kan man få det att...

Filosofen Jonna Bornebark: Våga tro på varandra

För varje ny upptäckt, för varje nytt hinder, inser vi hur mycket vi fortfarande inte känner till. Så hur ska vi leva med att vi – trots vetenskapens odiskutabla framsteg – aldrig kommer att besitta all kunskap? Jonna Bornemarks svar är att utveckla det mänskliga...