Anna Sandborgh: Professionellt vs politiskt ledarskap

jul 8, 2022 | TALARE

En kommun är politiskt styrd. Den är en del av vår demokrati. I förvaltningar finns välutbildade tjänstepersoner som med stöd av lag ska fullgöra sina uppdrag. Politisk logik är inte vanlig logik, det har många chefer och ledare fått erfara. Hur kan man få det att fungera? Den här föreläsningen handlar om att ha mod att leda utifrån de olika logiker du som chef verkar i.

Anna Sandborgh var tidigare kommundirektör i Karlstad och har varit verksam inom olika områden i den kommunala världen, bland annat i kommunallagsutredningen och som ordförande i Kommundirektörsföreningen i Sverige. Nu är hon aktiv i Public Partner AB som konsult.

Kom och lyssna på hennes föreläsning på Socialchefsdagarna 2022, fredag 30 september!

Dela gärna