Socialchefsdagarna

Socialchefsdagarna, som arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer, är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens. Vi vänder oss till beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden. Socialchefsdagarna är den självklara mötesplatsen för dig som är ledare, politiker eller på annat sätt verksam på det sociala området.

På konferensen tar vi upp både breda och djupa ämnen inom socialpolitik, ledarskap, organisation, kommunikation och socialtjänstens kärnverksamhet. På Socialchefsdagarna samlar FSS namnkunniga föreläsare, forskare, representanter för regering och myndigheter och intressanta lokala seminarieledare.

Nytta, nätverk och nöje

Under tre höstdagar får du tillfälle att träffa kollegor från hela landet för utvecklande och inspirerande samtal. Vi bjuder också på två festkvällar, med god mat och överraskningar.

Värdstad

Varje år har vi en ny värdstad som medarrangör.

FSS studiedagar blev Socialchefsdagarna

Ända sedan 1945 har FSS hållit studiedagar för sina medlemmar i samband med höstens årsmöte. Numera är det tvärtom: årsmötet hålls i samband med studiedagarna, som har vuxit och blivit en välbesökt mötesplats. För att markera det, och för att göra namnet och innehållet tydligare för alla, heter eventet helt enkelt Socialchefsdagarna.

Kontakt

Monterbokning och övergripande konferensadministration, Helena E:son Alm, 0732-333882.

Alla frågor som rör din anmälan till konferensen: Svenska möten, deltagarhantering@svenskamoten.se

Övriga frågor deltagare: konferens@socialchefsdagarna.se

Programansvarig: Nicholas Singleton, 031-3355081

Marknad & kommunikation samt presskontakt & ackreditering: Kerstin Öhman, 070-5544621

Logotyp för nedladdning

Ställer din organisation ut på Socialchefsdagarna? Ladda ned vår logotyp som du gärna får använda för att berätta att ni kommer. Länka till https://socialchefsdagarna.se, tack! Logotyp för webb, för Office och för tryck.