Körsång för psykisk hälsa

Svenska Gospelverkstaden och Bilda bjuder på sång och presentation av arvsfondsprojektet Körsång för psykisk hälsa onsdag morgon 2 oktober.

Arvsfondsprojektet ”Körsång för psykisk hälsa” drivs av Svenska Gospelverkstaden och Studieförbundet Bilda. (Foto: Zandra Ottosson)

Projektets syfte är att ta fram en modell för hur körsång kan främja psykisk hälsa hos unga, 15 till 25 år, och tillgängliggöra och synliggöra körsång för unga. Under projektet kommer ett antal projektkörer startas i olika delar av landet där unga får möjlighet att vara med i kör och själva uppleva hur körsången kan påverka deras välmående. Modellens fokus är sångens kraft, gemenskap och trygga samtal.  

Svenska Gospelverkstaden är en ideell förening med syfte att förankra gospelmusiken i Sverige och vara en mötesplats för körledare och körsångare över hela landet. Gospelverkstaden vill värna om gospelmusikens historiska berättelse och med gospelmusiken som verktyg vara en god kraft i samhället.

Bilda är ett studieförbund som skapar frizoner där olika perspektiv möts och där samspelet frigör människors engagemang. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt i Bildas kultur- och bildningsverksamhet. Utgångspunkten är människors egna drivkrafter. 

(Illustration: Jesper Axelsson)


Onsdag 2 oktober kl. 9.20