Jenny Madestam

Statsvetare

Valanalys 2022

När Socialchefsdagarna hålls har det gått drygt två veckor efter valet 2022. Vad innebär det i stort? Och vad innebär det i synnerhet för socialtjänsten? Vi är glada över att Jenny Madestam återkommer till Socialchefsdagarna för att ge oss sin analys av det nya politiska landskapet och hur det kan påverka framtidens välfärd.

Jenny Madestam är docent i statsvetenskap och lektor i ledarskap vid Försvarshögskolan.

https://www.sh.se/kontakt/forskare/jenny-madestam
https://twitter.com/jenny-madestam


Jenny Madestam hör du på förmiddagen torsdag 29 september.

Foto: Frozentime