Jan Eliasson

Det nya globala landskapet

Världen förändras och Sverige likaså. På Socialchefsdagarnas avslutande föreläsning får du en omvärldsbevakning i den högre skolan. Ta del av Jan Eliassons tankar om det aktuella världsläget och Sveriges roll och påverkan i det.

Jan Eliasson är en av Sveriges mest framträdande toppdiplomater. (Foto: Mediafish)

Han har tidigare bland annat varit utrikesminister, ordförande för FN:s generalförsamling och vice generalsekreterare i FN. Han har också varit ordförande för SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).

Du hör Jan Eliasson på den avslutande föreläsningen på Socialchefsdagarna 2024, fredag den 4 oktober omkring kl. 10.