Anna Bergström

Implementeringskapacitet för en kunskapsbaserad socialtjänst

Föreläsningen baseras på forskning om implementering av nya arbetssätt inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Vad vet vi om hur vi kan åstadkomma ökad följsamhet till riktlinjer och andra rekommendationer?

Anna Bergström är docent i global hälsa med fokus på implementeringsvetenskap vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Hon arbetar också med att tillhandahålla stöd i implementeringsfrågor vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm.