Anna Bergström

Implementeringskapacitet för en kunskapsbaserad socialtjänst

Många verksamheter inom såväl hälso- och sjukvård som social omsorg står inför utmaningen att arbeta med införandet av nya rutiner och har erfarenheter av att införandet av nya arbetssätt möter betydande hinder på sin väg mot att bli rutin.

Men vad finns det för kunskap om vad som påverkar implementering och hur skulle det gå att tänka annorlunda kring införande av nya arbetssätt?

Anna Bergström är docent i global hälsa med fokus på implementeringsvetenskap vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Hon arbetar också med att tillhandahålla stöd i implementeringsfrågor vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm.

Hennes föreläsning kommer fokusera på forskning om implementering av nya arbetssätt inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Vad vet vi om hur vi kan åstadkomma ökad följsamhet till riktlinjer och andra rekommendationer?

(Foto: Ewa Ahlin)

Anna håller sin föreläsning på torsdagen kl. 15.30