Ahmed Abdirahman

Mötet som nyckel för ökad mångfald i samhällsutvecklingen

Hur kan vi minska avståndet i samhället så att alla får vara med och påverka samhällsutvecklingen? Hör Ahmed Abdirahman berätta om arbetet med Järvaveckan, om hur de skapar viktiga möten och meningsfulla sammanhang som bygger på trygghet och tillit, men också på fakta i form av rapporter och studier från röster och perspektiv som traditionellt förbises, där mångfalden är en allmänt erkänd styrka.

Ahmed Abdirahman är en samhällsledare och entreprenör. Han är mest känd som grundare och vd för Järvaveckan, en plattform som främjar politisk dialog och samhällsengagemang över sociala, ekonomiska och politiska gränser. 2023 lockade Järvaveckan 68 000 besökare. 300 organisationer deltog från näringsliv, civilsamhälle och myndigheter.

Han har tidigare varit näringspolitisk expert inom social hållbarhet vid Stockholms Handelskammare, arbetat vid amerikanska ambassaden i Stockholm och den FN-grundade fredsorganisationen Interpeace. Ahmed är ledamot i Nordiska ministerrådets expertgrupp för integration och är utsedd till President Obama Leader och European David Rockefeller Fellows of the Trilateral Commission. Han har fått hederspris av Raoul Wallenberg Academy och tagit emot fostrargärningsmedaljen av Kungl. Patriotiska Sällskapet. Han har nyligen utsetts till en av de 40 European Young Leaders (EYL40).

Du hör Ahmed Abdirahman tala på Socialchefsdagarna 2024, på eftermiddagen onsdag 2 oktober.

Foto: Avat Andime/Avendi Media