INTEGRITETSPOLICY

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) behandlar personuppgifter för de ändamål som listas nedan och för eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

Dessa uppgifter samlar vi in:

Namn, titel, arbetsplats samt ev. avdelning/förvaltning, telefonnummer, e-postadress, bostadsadress (gäller endast punkt 3), postadress till arbetet (gäller endast punkt 4), behov av hjälpmedel (gäller endast punkt 4) och behov av specialkost (gäller endast punkt 4).

1. MEDLEMSKAP

1.1 För att granska medlemsansökningar mot de medlemskriterier som anges i FSS stadgar och för att registrera medlemskap.

1.2 För att kommunicera med dig som medlem, t.ex. inbjudningar till årsmöte och medlemsmöte. Kommunikationen utgår dels från riksföreningen, dels från den region du tillhör.

1.3 För att skicka ut nyhetsbrevet Socialchefen med e-post och inbjudan till Socialchefsdagarna med post.

Lagringstid: Så länge medlemskapet är giltigt.
>>Rättslig grund: Fullgörande av avtal, berättigat intresse.

 

2. PRENUMERATION

2.1 För att skicka ut nyhetsbrevet Socialchefen med e-post och inbjudan till Socialchefsdagarna med post.

Lagringstid: Så länge prenumerationen är giltig.
>>Rättslig grund: Fullgörande av avtal, berättigat intresse.

 

3. ANMÄLAN TILL SOCIALCHEFSDAGARNA, DELTAGARE

3.1 Vi kommer att använda dina kontaktuppgifter och dina personliga val för att

3.1.1 registrera dig som deltagare på eventet och på de delaktiviteter som du själv väljer (utförs av Göteborgsregionen, GR, på uppdrag av FSS)

3.1.2 kommunicera med dig före, under och efter eventet, inklusive utvärdering (utförs antingen av GR på uppdrag av FSS, eller av FSS)

3.1.3 ge dig möjlighet att vara med på interaktiva programpunkter under eventet (utförs av Trippus på uppdrag av FSS)

3.1.4 ge dig information om det kommande årets socialchefsdagar (utförs av FSS genom utskick av det digitala nyhetsbrevet Socialchefen samt genom postalt utskick av vykort och programbroschyr).

Lagringstid: Som längst till och med september året efter att eventet har genomförts. Observera att dina personuppgifter kan förekomma i ekonomisk redovisning under lagstadgad tid (bokförings- och skatterättslig lagstiftning, se vidare nedan under punkt 6).
>>Rättslig grund: Fullgörande av avtal samt berättigat intresse.

 

4. INTRESSEANMÄLAN/MONTERBOKNING PÅ SOCIALCHEFSDAGARNA, UTSTÄLLARE

4.1 För att kunna skicka ut information om monterbokning till dig.

4.2 För att kunna registrera din monterbokning, samt uppgifter om de personer som kommer att närvara i montern (utförs av Göteborgsregionen, GR, på uppdrag av FSS).

Lagringstid: FSS lagrar dina personuppgifter som längst till och med september två år efter att eventet har genomförts.
>>Rättslig grund: Fullgörande av avtal samt berättigat intresse.

 

5. ADMINISTRATION

5.1 Viss behandling av personuppgifter är nödvändiga och ganska självklara:

5.1.1 För att möjliggöra god service som att hantera dina förfrågningar och rätta felaktiga uppgifter.

5.1.2 När du e-postat till någon av våra officiella adresser eller till någon representant från FSS riksstyrelse används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig. Detsamma gäller när vi mejlat dig.

5.1.3 När du ringer till någon representant från FSS används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig.

Lagringstid: Så länge relationen behöver upprätthållas.
>>Rättslig grund: Uppfyllande av avtal, berättigat intresse.

 

6. EKONOMISK ADMINISTRATION

6.1 I vår ekonomiska administration förekommer personuppgifter på fakturor (medlemsavgift) och i verifikationer.

Lagringstid: Enligt gällande lagstiftning (bokförings- och skatterättslig).
>>Rättslig grund: Uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse (bokföringslagen, fakturalagen, mervärdesskattelagen)

 

7. DELANDE AV PERSONUPPGIFTER

7.1 Dina personuppgifter delas med de leverantörer vi samarbetar med för Socialchefsdagarnas konferensadministration, deltagarregistrering och deltagarinteraktivitet. De delas också med andra leverantörer som utför tjänster åt FSS, som tryckeri och IT-systemleverantörer. Utöver ovan nämnda lämnar FSS aldrig ut dina kontaktuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

7.2 Om du vill att någon/några av Socialchefsdagarnas utställare ska ta kontakt med dig inför eventet kan du ange det i anmälan. Då lämnar vi vidare dina kontaktuppgifter (ej bostadsadressen) till den/de önskade utställarna.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade och du kan be oss att radera dina uppgifter. Du har också rätt att ta emot dina uppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling (dataportering).

Om du vill avregistrera dig som prenumerant på nyhetsbrevet Socialchefen görs det via länk i nyhetsbrevet eller via menyn Avsluta prenumeration här på webben. Om du vill avsluta ditt medlemskap tar du kontakt med din regionansvarige (se kontaktuppgifter här).

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

 

KONTAKTA FSS PÅ

info@socialchefer.se

Vem som är ansvarig för din FSS-region ser du på  https://socialchefer.se/om-fss/regioner

Du kan också skicka ett brev till:
Föreningen Sveriges socialchefer
c/o Anders Fredriksson
Stiltjevägen 19
132 31 Saltsjö-Boo

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar!