Praktisk info

Konferenslokal Nolia, Umeå

Tid för utställningen onsdag 25 september kl. 8:00 till torsdag 26 september kl. 17:30 (klockslagen kan komma att justeras).

Iordningställande av monter sker tisdag 24 september kl. 12:00–21:00 och onsdag 25 september från kl. 7:00.

Monterplatsernas yta varierar från 5–6 kvm till 12 kvm. Se skiss med monternummer. De montrar vars nummer börjar med en 4:a är 3 x 2 meter; med en 3:a 4,5 x 2 meter; med en 2:a 6 x 2 meter.

Grundutrustning för en utställarplats är wifi, konferensbord och en stol. Övrig utrustning och möbler till montern beställs direkt från Nolia.

Kostnad för monterplats
5–6 kvm 16 000 kr.
8–9 kvm 24 000 kr.
12 kvm 32 000 kr.
Ytterligare yta debiteras extra. Samma kvadratmeterpris tillämpas oavsett placering i utställnings­området. I angiven kostnad ingår grundutrustning (se ovan) samt dagsförtäring för en person. För övrig personal (max 4 personer extra per monterplats) debiteras lunch/fika enligt självkostnadspris. Monterhyran faktureras under våren. Extrabeställningar faktureras efter eventet. Betalningsvillkor 30 dagar netto, moms 25 procent tillkommer.

Bokningsbekräftelse Platsval sker i turordning (dvs. utifrån anmälningsordning). Bokningsbekräftelse lämnas löpande, dock senast 12 mars. I samband med bekräftelsen kommer även information om beställning av utrustning från Nolia, godsadress och övrig praktisk information.

Logi och resa bokar du själv. Mer information om vilka hotell som är förbokade hittar du här på webben i början av maj, när deltagaranmälan öppnar.

Annonsbokning i FSS nyhetsbrev Socialchefen och/eller i det tryckta programmet Boka annonsplats genom att maila till kerstin@immix.se. Mer information finns här.

Mer Information och bokning Staffan Nyqvist, GR, 031-335 53 10. OBS ny e-postadress: staffan.nyqvist@goteborgsregionen.se