Praktisk info

Konferenslokal Socialchefsdagarna 2020 Svenska Mässan, Göteborg

Tid för utställningen start onsdag 30 september kl. 8:00. Vi återkommer efter utvärdering av Scd2019 om utställningen kommer att vara öppen i två eller tre dagar.

Iordningställande av monter sker kvällen före och samma morgon som eventet öppnar.

Monterplatsernas yta varierar från 5–6 kvm till 12 kvm.

Grundutrustning för en utställarplats är wifi, konferensbord och en stol. Övrig utrustning och möbler till montern beställs direkt från Svenska Mässan.

Kostnad för monterplats – kan komma att justeras
5–6 kvm 16 000 kr.
8–9 kvm 24 000 kr.
12 kvm 32 000 kr.
Ytterligare yta debiteras extra. Samma kvadratmeterpris tillämpas oavsett placering i utställnings­området. I angiven kostnad ingår grundutrustning (se ovan) samt dagsförtäring för en person. För övrig personal (max 4 personer extra per monterplats) debiteras lunch/fika enligt självkostnadspris. Monterhyran faktureras under våren. Extrabeställningar faktureras efter eventet. Betalningsvillkor 30 dagar netto, moms 25 procent tillkommer.

Bokningsbekräftelse Platsval sker i turordning (dvs. utifrån anmälningsordning). Bokningsbekräftelse lämnas löpande. I samband med bekräftelsen kommer även information om beställning av utrustning från Svenska Mässan, godsadress och övrig praktisk information.

Logi och resa bokar du själv. Mer information om vilka hotell som är förbokade hittar du här på webben i början av maj 2020, när deltagaranmälan öppnar.

Annonsbokning i FSS nyhetsbrev Socialchefen och/eller i det tryckta programmet Boka annonsplats genom att maila till kerstin@immix.se. Mer information finns här.

Mer information Staffan Nyqvist, GR, 031-335 53 10. OBS ny e-postadress: staffan.nyqvist@goteborgsregionen.se