Monterkarta

70 monterplatser är planerade på utställarytan:
6 kvm, 35 montrar markerade med rosa
9 kvm, 17 montrar markerade med blått
12 kvm, 18 montrar markerade med gult.

Mellan montrarna är åtta fikastationer utplacerade, markerade med orange.

Ladda hem monterkartan här.

Notera att vi inte kan uppdatera monterkartan med bokade/lediga platser.

Flödet i lokalen

Se monterkartan.

Utställarlounge

Utställarlounge finns i nära anslutning till monterytan och är tillgänglig under hela eventet.