Monterkarta

Monterplatser finns i kongressfoajén och H-hallen.

Ladda hem monterkartan här

Kartan är i pdf-format och innehåller gula pratbubblor med kommentarer. Om du vill skriva ut kartan utan att pratbubblorna syns: Spara ner den till din dator, öppna i Adobe Acrobat, välj Skriv ut, Kommentarer & formulär, ändra till Dokument i listan. Notera också att monterkartan är gjord i A3-format och att du som har A4-skrivare ev. behöver välja Anpassa för att allt ska synas vid utskrift. Det gör du i samma dialogruta, men under Anpassning av sidstorlek och sidhantering.

Flödet i lokalen

Deltagarna går in från Skånegatan, vid Entré 8. Här finns garderober. En rulltrappa leder upp till kongressfoajén där det finns ett mindre antal monterplatser, deltagarregistrering och konferensreception.

Från kongressfoajén leder rulltrappa upp till Kongressalen (till vänster) och passage/ramp till stora monterytan i H-hallen (mitten/höger).

Storföreläsningar och de största seminarierna hålls i Kongressalen.

Övriga seminarier hålls i H1 (längst till höger) och några mindre rum som inte syns på monterkartan. Passage till/från dessa lokaler sker via H-hallens monteryta vidare genom J-lounge (längst ned till höger).

Notera att vi inte kan uppdatera monterkartan med bokade/lediga platser.

Förklaring av monterkartans symboler

Förstora monterkartan på skärmen så ser du tydligare!

Monterstorlek markeras med ljusgult (6 kvm), ljusgrönt (9 kvm) och ljusblått (12 kvm).

Branddörr mellan kongressfoajén och passage till H-hallen får ej blockeras, ytan markeras med ljusgult.

Det svartstreckade området där det står Kitchen 1 är öppet för passage dagtid, trappor därifrån leder till/från H-hallen.

Nödutgångar markeras med grönt.

Brandposter markeras med fyllda röda fält.

Halvtrappa till/från H-hallen markeras med röd rektangel/röd pil.

Ramp till/från H-hallen markeras med svart rektangel/svart pil.