Monterkarta

70 monterplatser är planerade på utställarytan:
6 kvm, 42 montrar markerade med rosa
9 kvm, 15 montrar markerade med blått
12 kvm, 13 montrar markerade med gult.

Mellan montrarna är sju fikastationer utplacerade, markerade med orange.

Ladda hem monterkartan här. Utställarlista hittar du här.

Flödet i lokalen

Se monterkartan.

Utställarlounge

Utställarlounge finns i nära anslutning till monterytan och är tillgänglig under hela eventet.