Konferensavgift

Avgiften är 5.900 kr per person (5.200 kr för dig som är medlem i FSS). I detta ingår hela dagsprogrammet inklusive förtäring och alla kvällsarrangemang.

Du som väljer att komma två konferensdagar betalar 4.900 kr (4.200 kr) för FSS-medlem). Då ingår dagsprogram för två dagar inklusive förtäring, Kvällen före och en festmiddag.

Konferensavgiften betalas mot faktura som sänds från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR, anlitas av FSS som konferensadministratör) efter avslutat event. Moms 25 procent tillkommer.