Konferensavgift

Tre socialchefsdagar: 6.300 kronor (5.600 för dig som är medlem i FSS). I detta ingår hela dagsprogrammet inklusive lunch och fika, after work och festmiddag.

Två socialchefsdagar: 5.300 kronor (4.600 för dig som är medlem i FSS). I detta ingår dagsprogram för två dagar inklusive lunch och fika samt ett kvällsarrangemang: after work (onsdag + torsdag) alternativt festmiddag (torsdag + fredag).

För att få tillgång till den rabatterade kostnaden krävs att du har giltigt medlemskap och har betalat årets medlemsavgift.

Faktura

Konferensavgiften betalas mot faktura som sänds från Göteborgsregionen efter avslutat event. Moms 25 procent tillkommer.