Konferensavgift

Fysiskt möte i Göteborg

Tre socialchefsdagar: 6 000 kr per person (5 300 kr för dig som är medlem i FSS). I detta ingår hela dagsprogrammet inklusive lunch och fika, after work och festmiddag.

Två socialchefsdagar: 5 000 kr (4 300 kr för FSS-medlem). I detta ingår dagsprogram för två dagar inklusive lunch och fika samt after work (onsdag + torsdag) alternativt festmiddag (torsdag + fredag).

Webbsändning av det fysiska mötet: 3 000 kr (2 600 kr för FSS-medlem). Alla gemensamma programpunkter från den stora scenen ingår (dvs. storföreläsningar och fyra seminarier). Det är inte möjligt att välja antal dagar på det här alternativet.

I händelse av inställt fysiskt möte

Webbsändning i händelse av inställt fysiskt möte: 2 500 kr (2 200 kr för FSS-medlem). Detta alternativ är inte valbart i anmälningssystemet i dagsläget. Om det fysiska mötet måste ställas om till ett helt webbsänt event justeras det alternativ som du har valt ovan automatiskt till detta: Ett komprimerat tvådagarsprogram som sänds från en studio (onsdag och torsdag). Det är inte möjligt att välja antal dagar på det här alternativet.

Faktura

Konferensavgiften betalas mot faktura som sänds från Göteborgsregionen efter avslutat event. Moms 25 procent tillkommer.