Konferensavgift

Avgiften för Socialchefsdagarna 2020 är 6.000 kr per person (5.300 kr för dig som är medlem i FSS). I detta ingår hela dagsprogrammet inklusive förtäring och alla kvällsarrangemang.

Du som väljer att komma två konferensdagar betalar 5.000 kr (4.300 kr för FSS-medlem). Då ingår dagsprogram för två dagar inklusive förtäring och en festmiddag.

Konferensavgiften betalas mot faktura som sänds från Göteborgsregionen (GR, anlitas av FSS som konferensadministratör) efter avslutat event. Moms 25 procent tillkommer.