Covid-19

Vi följer utvecklingen och rättar oss efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om något inträffar som påverkar planeringen och genomförandet av Socialchefsdagarna 2022 får du veta det här på webben och genom personligt meddelande.

Om vi på grund av strikta mötesrestriktioner skulle tvingas ställa in Socialchefsdagarna, kommer din anmälan/deltagaravgift automatiskt att strykas.