Covid-19

Ny åtgärd för att minska spridning av covid-19 från 1 december: Vaccinationsbevis kommer att användas som en smittskyddsåtgärd vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare, enligt Folkhälsomyndighetens hemställan till regeringen.

Syftet är att alla som är vaccinerade mot covid-19 ska kunna fortsätta med sina aktiviteter. Syftet är också att ge arrangörer av olika evenemang möjligheten att upprätthålla sina verksamheter.

Detta innebär inga förändringar för Socialchefsdagarna, som hålls 24 till 26 november. Vi begär inte vaccinationsbevis av våra deltagare, men vi förutsätter att var och en som kommer är vaccinerad. Vi ber dig att i möjligaste mån hålla avstånd till andra, vara noggrann med handhygienen och självklart stanna hemma om du känner dig sjuk.

Det är många som har anmält sig till Socialchefsdagarna 2021. Malmömässan är en stor lokal med mycket utrymme, men trängsel kan ändå uppstå. Det kommer att finnas tillgång till munskydd och handsprit.

Bokad plats kan överlåtas till annan person, kontakta i så fall konferens@socialchefsdagarna.se. Vid återbud utan överlåtelse måste vi tyvärr debitera hela konferensavgiften.


Vi följer utvecklingen och rättar oss efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om något inträffar som påverkar planeringen och genomförandet av Socialchefsdagarna 2021 får du veta det här på webben (och om du har anmält dig genom direktmeddelande).

Om vi på grund av strikta mötesrestriktioner skulle tvingas ställa in Socialchefsdagarna, kommer din anmälan/deltagaravgift automatiskt att strykas.