Covid-19

Vi följer utvecklingen och rättar oss efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om något inträffar som påverkar planeringen och genomförandet av Socialchefsdagarna 2021 får du veta det här på webben (och om du har anmält dig genom direktmeddelande).