Eva Ossiansson: Att äga sin story

Har du tagit kontrollen över din egen berättelse? Och har du någon gång funderat över vem du vill vara och hur du vill bli uppfattad? Frågorna kan tyckas enkla att besvara och kanske vet du redan svaret. Men, oavsett om du har tänkt på det här eller inte har...

Jenny Madestam: Valanalys 2022

När Socialchefsdagarna hålls har det gått drygt två veckor efter valet 2022. Vad innebär det i stort? Och vad innebär det i synnerhet för socialtjänsten? Vi är glada över att Jenny Madestam återkommer till Socialchefsdagarna för att ge oss sin analys av det nya...

Anna Sandborgh: Professionellt vs politiskt ledarskap

En kommun är politiskt styrd. Den är en del av vår demokrati. I förvaltningar finns välutbildade tjänstepersoner som med stöd av lag ska fullgöra sina uppdrag. Politisk logik är inte vanlig logik, det har många chefer och ledare fått erfara. Hur kan man få det att...

Filosofen Jonna Bornebark: Våga tro på varandra

För varje ny upptäckt, för varje nytt hinder, inser vi hur mycket vi fortfarande inte känner till. Så hur ska vi leva med att vi – trots vetenskapens odiskutabla framsteg – aldrig kommer att besitta all kunskap? Jonna Bornemarks svar är att utveckla det mänskliga...

Filmklipp och dokumentation från Socialchefsdagarna 2021

Om du klickar dig in på menyn Dokumentation kan du se filmklipp, läsa texter och hämta hem presentationer från förra årets konferens. Lyssna till exempel på en intervju med Sara Öhrvall som höll föreläsningen Ditt framtida jag – en mänsklig revolution. Eller läs...