Annonsera

Nyhetsbrevet Socialchefen

Företag och organisationer har möjlighet att annonsera i nyhetsbrevet som skickas ut varannan vecka (vanligen på tisdagar) till FSS föreningsmedlemmar (ca 500 socialchefer/förvaltningschefer) och prenumeranter (ca 200).

Kostnad (ingen moms tillkommer):

Ett införande: 2.300 kronor
Två införanden (vid samtidig beställning): 3.200 kronor
Tre införanden (vid samtidig beställning): 3.900 kronor
Fyra införanden (vid samtidig beställning): 4.400 kronor.
Fem införanden (vid samtidig beställning): 4.800 kronor.
Sex införanden (vid samtidig beställning): 5.200 kronor.

Samma annonsör får ha max sex införanden under en tolvmånadersperiod.

Bannerannonsen lämnas i jpg- eller gif-format med måtten 1200 x 360 pixlar (bredd x höjd). Ange även vilken webbadress som den ska länka till.

Notera dock att bannerannonsen kommer att visas i bredden 560 pixlar – håll formgivningen enkel och utan för många detaljer, vidareutveckla hellre innehållet på en målgruppsanpassad landningssida.

Maila redaktören Kerstin Öhman för beställning av bannerannons.

Det tryckta programmet

Ett program i formatet 210 x 280 mm, 24–32 sidor, postas till ca 3 000 mottagare i slutet av maj. Det presenterar ingående vad som erbjuds deltagarna under de tre höstdagarna i Göteborg.

Mottagare är FSS medlemmar, deltagare och utställare från föregående års konferens, socialchefer och förvaltningschefer i Sverige, samt nyckelpersoner på departement och myndigheter.

Annonsering i det tryckta programmet kompletteras med bannerannonsering på socialchefsdagarna.se (vid programöversikten, vid anmälningslänken och på den undersida som riktar sig till deltagarna). Bannern ligger kvar ända tills arbetet med nästa års konferens startar. Tänk gärna på att skapa en målgruppsanpassad landningssida!

KOSTNAD OCH FORMAT FÖR TRYCKT ANNONS

Helsida 12 800 kr. 210 x 280 mm (lägg till 3 mm runtom för utfall)
1/2 sida 8 800 kr. Liggande format 180 x 126 mm. Stående format 88 x 256 mm.
1/4 sida 6 800 kr. Liggande 180 x 61 mm. Stående 88 x 126 mm.
1/8 sida 4 300 kr. Liggande 88 x 61 mm.

SISTA DAG FÖR BOKNING OCH ORIGINAL:
10 mars sista dag för att boka annonsplats.
16 mars sista dag för att lämna annons- och banneroriginal.
Maila redaktören, Kerstin Öhman

MATERIALLÄMNING:
Printannonsen lämnas i högupplöst PDF utan skärmärken. För helsidesannons ska 3 mm utfall läggas till runtom (samt skärmärken). Programmet offsettrycks i fyrfärg (CMYK) enligt ISO-standard. Bildupplösning 300 dpi, använd Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) i Photoshop.
Bannerannonsen lämnas i jpg eller png och ska hålla bredden 500 pixlar. Höjden får variera, dock maxhöjd 380 pixlar. Kom ihåg att ange länkadress!

Maila redaktören Kerstin Öhman för beställning av annonsplats.

Ladda hem en pdf med sammanställning av kostnader, format och instruktioner.