Utställare

Monterdelen är öppen hela onsdagen och torsdagen. Välkommen att besöka våra utställare!

Abila Öppenvård   22

AddSecure   15

Akademikerförbundet SSR   40

Alfa eCare   14

Anonyma Alkoholister   58

Appva (Vitec)   51

Attendo   56

Attention   60

Bitoreq   7

Boet   59A

BPSD-registret   5A

CGI   44

Cuviva   52

Doro   3

Draftit   6

E-hälsomyndigheten   16

EduMed   67

Ensolution   53

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, Malmö universitet   43

Fyrbodals kommunalförbund   26

Föreningen Sveriges socialchefer   23

Gryning vård   59B

Humana   2

Hushållningssällskapet Västra   62B

Hypergene   35

Infosoc Rättsdata   47

Inspektionen för vård och omsorg, IVO   29

IntraPhone/Kompanion   50

Iris Utvecklingscenter   17

Jotib   64

Journal Digital   39

JP Infonet   38

Kontigocare   11

Ledarna inom Vård & Omsorg, LiVO   25

Linköpings stadsmission och Oasen HVB   4B

Lunnagårds sjukhem   1

Malmö stad   32

Omilon   37

Misa   54–55

MO Gård   34

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF   30

nxtME   13

Nytida   61

Phoniro   18

Posifon   42

Pulsen Omsorg   28

PwC   41A

Salus mea   5B

Securdia   62A

Skyddsvärnet   49

Socialstyrelsen   12

SSIL – För vård och omsorg   46

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)   36

Stiftelsen Allmänna Barnhuset   63

Studentlitteratur   19

Suntarbetsliv   41B

SveDem, Svenska Demensregistret   48

Sveriges Fontänhus Riksförbund   57

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)   31

Swedlock   27

Textilia   21

TietoEVRY   24

Time Care   33

traditionstv.se   66

TwoAct   20

Tunstall   10

Ung Omsorg Sverige   45

Unizon   65A

Visiba Care   65B

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering   4A