Anna Sandborgh

Konsult Public Partner

Professionellt ledarskap vs politiskt – hur går det till?

En kommun är politiskt styrd. Den är en del av vår demokrati. I förvaltningar finns välutbildade tjänstepersoner som med stöd av lag ska fullgöra sina uppdrag. Politisk logik är inte vanlig logik, det har många chefer och ledare fått erfara. Hur kan man få det att fungera? Den här föreläsningen handlar om att ha mod att leda utifrån de olika logiker du som chef verkar i.

Anna Sandborgh har tidigare varit kommundirektör i Karlstad under många år. Hon har varit verksam inom olika områden i den kommunala världen, bland annat i den senaste kommunallagsutredningen och som ordförande i Kommundirektörsföreningen i Sverige. Anna har dessutom flera ordförandeuppdrag i privat sektor. Nu är hon aktiv i Public Partner AB som konsult.


Anna Sandborghs föreläsning hör du på fredag morgon.

Foto: Anna Dvrnik