Socialchefsdagarna

Värdstad Göteborg 2

Socialchefsdagarna är en ambulerande konferens, som varje år arrangeras i en ny stad. Värdstaden blir samarrangör med FSS och ingår i arbetsgruppen som planerar programmet och eventet.

Värdstad 2022: Göteborg Lust att leda, makt att påverka, mod att förändra
Värdstad 2021: Malmö Våga visa vägen. Navigera mot framtidens socialtjänst
Värdstad 2020: Göteborg (webbsänt event) Möjliggörare i en föränderlig välfärd
Värdstad 2019: Umeå Samklang och dissonans – Att leda för en inkluderande samhällsutveckling
Värdstad 2018: Jönköping Att leda i framtidens välfärd
Värdstad 2017: Östersund Välfärd först! Tålamod / taktik / tillsammans
Värdstad 2016: Karlstad Innovationskraft i en föränderlig välfärd
Värdstad 2015: Norrköping Social / hållbarhet / färdväg / välfärd
Värdstad 2014: Göteborg Ledare i nöd och lust
Värdstad 2013: Malmö Mod att utmana
Värdstad 2012: Stockholm Innanför men utanför
Värdstad 2011: Gävle Jämlikhet genom olikhet
Värdstad 2010: Luleå Lyfta i motvind – om mod och nytänkande

TACK TILL VÅRA
SAMARBETSPARTNERS