Välkommen till Umeå!

Umeå är med sina 127 000 invånare norra Sveriges största stad. Här finns en internationell känsla och en öppenhet som vi är mycket stolta över. Umeå är också en populär studentstad med omkring 32 000 studenter.

Du kanske har hört talas om Umeå som ”björkarnas stad”? Det kommer från den stora stadsbranden 1888 som ödelade i stort sett hela Umeå. När staden byggdes upp igen planterades björkar som brandskydd längs breda esplanader i centrum. Det skulle hindra eld från att spridas mellan husen i händelse av en ny brand. Och vi har fortfarande många björkar i centrum, 2 300 stycken.

Vi har ett rikt kulturliv med många engagerade föreningar. 2014 var Umeå utsedd till Europas kulturhuvudstad. I centrum, vid älven, ligger kulturhuset Väven med bland annat stadsbibliotek, konsthall, Kvinnohistoriskt museum och Folkets bio. Friluftslivet i Umeå präglas av läget nära hav, kust, skog och älv och av årstidsväxlingar med rejäla snövintrar och soliga badsomrar.

Umeå kommun har haft en stark tillväxt under mycket lång tid. En av utmaningarna med en växande stad, där fler personer behöver hjälp, är kompetensförsörjningen. Förutom att satsa på utbildning, språkutbildning och tydliga karriärvägar behöver verksamheterna kompensera med välfärdsteknik.

Vi ser fram emot givande samtal kring socialtjänstens utmaningar och hoppas att dessa dagar bjuder på inspiration och erfarenhetsutbyte. Varmt välkommen till Umeå och Socialchefsdagarna 2019!

Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden
Carin Nilsson (S), ordförande i äldrenämnden

”Om Sverige var en människa skulle Umeå ligga här” säger berättarrösten i en film om Umeå, och pekar på hjärtat.