Möjliggörare

MÖJLIGGÖRARE I EN FÖRÄNDERLIG VÄLFÄRD: Som socialchef och ledare inom välfärdssektorn har du ett av världens mest givande arbeten – men kanske också det svåraste. I en föränderlig omvärld, i föränderliga organisationer och med föränderliga personalgrupper ska välfärd produceras och erbjudas till dem som behöver det.

Samtidigt som kraven på kvalitet och utbud ökar, minskas resurserna. Samtidigt som vi följer upp och kontrollerar att vi gör saker på rätt sätt utropas tillitsorganisering. Och samtidigt som frågan ställs om effektivitet och evidens efterfrågas professionens handlingsutrymme.

I det här spänningsfältet är du smörjmedel för att organiseringen av välfärd ska ske så smidigt som möjligt och för att medborgarna ska få vad de behöver.

Att leda socialtjänst handlar om att vara möjliggörare i en föränderlig välfärd

På Socialchefsdagarna 2020 kommer du att kunna utveckla och fördjupa dina förmågor att vara just det. Både genom livesända föreläsningar, interaktivitet med föreläsarna och i ett digitalt mingel med kloka kollegor från hela landet.

Temat Möjliggörare i en föränderlig välfärd sattes när vi fortfarande skrev 2019. Inte kunde vi ana att verkligheten skulle skakas om av en global pandemi och att temats formulering så exakt skulle fånga in vardagen för oss.

Programmet

I vanliga fall hålls Socialchefsdagarna under tre dagar. I år komprimerar vi programmet till två dagars livesända föreläsningar som du tar del av från din egen dator.

Det livesända programmet kompletteras med ett antal förinspelade föreläsningar, men du kommer inte att behöva göra några personliga val – allt är tillgängligt för alla som anmäler sig!

Några föreläsare

Emma Frans, epidemiolog och snart ett känt ansikte för alla som följer corona- och covid-19-relaterade nyheter. Bo Dahlbom, IT-professor och docent i teoretisk filosofi föreläser om den digitala revolutionen och socialtjänsten.

Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management, talar om ledarskap, chefskap och medarbetarskap i en välfungerande helhet. Årets omvärldsbevakning står Nicola Clase från utrikesdepartementet för.

Jag hoppas att du tycker att det webbsända programmet är intressant och att vi möts – digitalt – på Socialchefsdagarna 2020. Ta hand om dig.

Monica Persson
ordförande FSS


Tack till våra sponsorer och samarbetspartners

Göteborgsregionen är samarbetspartner för programinnehåll och konferensadministration.

Göteborgs stad år årets värdstad och medarrangör.