Anders Thornberg

Rikspolischef

Gemensamma utmaningar med gängkriminalitet

I sitt anförande kommer rikspolischefen ge sin syn på hur vi tillsammans kan gå framåt i det förebyggande arbetet och skapa ett tryggare samhälle. Då krävs fungerande och tydlig samverkan samt en resursfördelning med helhetsperspektiv. Det finns idag goda exempel på hur flera aktörer skapat en gemensam, robust och sammanlänkad kedja.

Anförandet tar även upp ledarskapets betydelse i utvecklingsarbetet. Därefter kommer representanter från FSS riksstyrelse föra en dialog med rikspolischefen kring det gemensamma uppdraget.


Anders Thornberg föreläser på eftermiddagen onsdag 28 september.

Foto: Polismyndigheten