Väntar du på inspelade liveföreläsningar?

SOCIALCHEFSDAGARNA 2020: Väntar du på att få tillgång till de inspelade liveföreläsningarna från webbsändningen? Den digitala världen är inte alltid snabb, och tyvärr får du vänta ytterligare ett par dagar innan filmerna finns på plats i Socialchefsdagarnas mobilwebb.

De inspelade liveföreläsningarna kommer att finnas tillgängliga minst två veckor från dagen för publicering.

Under tiden som du väntar på dem, kan du gå in och titta på några av de förinspelade föreläsningarna, som alltså redan ligger i mobilwebben.

Här finns t.ex. Malmö stads arbete med Sluta skjut-projektet, FoU i Västs tre exempel på kunskapsbaserat och målgruppsanpassat föräldrastöd, IVO:s film om att barn med psykisk ohälsa drabbas av att samordningen brister – och mycket mer.