Tack till dig som svarar på utvärderingen!

SOCIALCHEFSDAGARNA 2019: Vi vill säga tack till dig som tar dig tid att svara på utvärderingen. Med hjälp av svaren vi får in kan vi utveckla och förbättra tills vi ses nästa gång, i Göteborg den 30 september till 2 oktober 2020.