Socialchefsdagarfeeling

SOCIALCHEFSDAGARNA 2020: Vi brukar säga att ”kraften ligger i mötet”. Men att mötas genom en bildruta kan vara lite tvådimensionellt och platt. Så dra ihop ett eget gäng, fixa gott fika och titta tillsammans för att få lite socialchefsdagarfeeling!

I Östersund till exempel, kommer Socialchefsdagarnas deltagare att hyra in sig på Frösö park och titta gemensamt på storbildsskärm. De ska till och med ha en festmiddag på kvällen (coronasäkrad, såklart).

Fota och tagga med #socialchefsdagarna

Hur kommer du att göra? Fota dig eller gruppen där ni har fixat era egna socialchefsdagar och lägg ut på sociala medier. Tagga inlägget med #socialchefsdagarna.

Vi kanske också ses på det digitala minglet som börjar direkt efter onsdagens sista föreläsning?

Livesändning och förinspelat

Det livesända programmet kompletteras med ett drygt dussin förinspelade föreläsningar. Hinner du inte titta på allt just de två dagarna kommer det att vara tillgängligt minst till 14 oktober för dig som anmäler dig.

Innehåll livesändning

hittar du här.

Förinspelade föreläsningar

 • Barn med psykisk ohälsa drabbas av att samordningen brister, IVO
 • Tre exempel på kunskapsbaserat och målgruppsanpassat föräldrastöd, FoU i Väst
 • Socialkontor Vivalla – för barn och unga på orten, Örebro kommun
 • Göteborgs Stads arbete med Individual Placement Support, Göteborgs Stad
 • Omställningen mot god och nära vård – vad betyder det för min kommun? Socialstyrelsen, Kommunal utveckling i Jönköpings län, FoU Socialtjänst i Fyrbodal och Kommunförbundet Skåne
 • Hållbara liv – om barns rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar, Bris
 • Kan en amerikansk brottsförebyggande strategi minska skjutningar, sprängningar och annat grovt våld i Malmö? Projektet Sluta skjut, Malmö stad
 • Välfärdsteknikens effekter ur flera olika perspektiv, Vårdanalys
 • Hur påverkas kommunerna av omstruktureringen av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen samt covid-19? SKR
 • Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Socialstyrelsen
 • Våld i vuxnas nära relationer – vad vet vi? SBU
 • Delaktighet skapar en hållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen, Göteborgs Stad/Norra Hisingen
 • AI i offentlig sektor, RISE