Social justice and health equity

Att vidta åtgärder för att minska ojämlik hälsa är en social rättvisefråga, menar professor Sir Michael G. Marmot. När vi utvecklar strategier för att få bukt med ojämlikheter i hälsa måste vi ta hänsyn till den sociala hälsoaspekten, inte bara titta på skillnaden mellan de allra mest utsatta och alla andra i samhället.

I flera olika länder ser vi tydliga bevis på att nationell politik gör skillnad. Mycket kan göras på lokal nivå.

Men politik och insatser får inte begränsas till hälso- och sjukvården. De måste också omfatta människors livsvillkor från födseln, och livsbetingelserna under uppväxten, vuxenlivet, arbetslivet och ålderdomen. Vi ser bevis på att de ekonomiska omständigheterna är viktiga, men de är inte de enda faktorerna som påverkar ojämlikhet i hälsa. För att minska hälsoklyftan krävs kunskapsbaserade åtgärder i hela samhället.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Marmot_foto_UCL_500p.jpg

Professor Sir Michael G. Marmot MBBS, MPH, PhD, FRCP, FFPHM, FMedSci, FBA. Director of the Institute of Health Equity (UCL Department of Epidemiology & Public Health).
Foto UCL 

Föreläsningen hålls på engelska, onsdag kl. 10.10 • Gemensam programpunkt

instituteofhealthequity.org/ @MichaelMarmot @marmotihe