Sir Michael Marmot klar för Socialchefsdagarna 2020

SOCIALCHEFSDAGARNA 2020: Ett barn som växer upp – kommer det att utvecklas till sin fulla potential eller kommer barnets liv att begränsas vad gäller livskvalitet, hälsa och levnadsår? Utvecklingen påverkas till stor del av vilken politik som förs inom de sociala och ekonomiska områdena. Sir Michael Marmot ledde den kommission som på WHO:s uppdrag genomlyste dessa frågor i början av 2000-talet. Kommissionens rapport Closing the gap kom redan 2008 – men dess slutsatser är alltjämt aktuella och angelägna.

Kommissionen uppmanade alla regeringar att genomföra globala åtgärder för ökad jämlikhet och därmed ökad hälsa. FN:s mål inom ramen för Agenda 2030 är ett påtagligt bevis för att kommissionens slutsatser har haft betydelse inom världssamfundet. En av kommissionens viktigaste slutsatser var att en jämlik hälsa skulle kunna uppnås inom en generation.

Sir Michael Marmot brukar ofta återkomma till det faktum att en jämlik hälsa enbart kan uppnås genom medvetna politiska beslut och en tydlig politisk ambition. Han brukar även lyfta fram Sverige som ett gott föredöme i en internationell jämförelse.

I ljuset av att Sverige ända sedan 1970-talet tyvärr gått i motsatt riktning (de sociala och ekonomiska klyftorna ökar) är frågorna högaktuella – vilket inte minst den politiska debatten om sprängningar, skjutningar, brott, straff och ”fler poliser” är bevis för.

Det är därför med stor glädje och inte utan viss stolthet som vi välkomnar Sir Michael Marmot till Sverige och Socialchefsdagarna 2020 i Göteborg.