Samverkan mot överskuldsättning

SOCIALCHEFSDAGARNA 2018: Överskuldsättning kan få stora konsekvenser för enskilda individer och för samhället. Hur kan vi få fler yrkesgrupper som möter personer med skuldproblem att prata vardagsekonomi, ge stöd eller hänvisa personen vidare till budget- och skuldrådgivningen?

Kan en mer ansvarsfull kreditgivning och de nya reglerna för högkostnadskrediter bidra till att motverka överskuldsättning?

Kom till Socialchefsdagarna i Jönköping den 3-5 oktober och lyssna på Konsumentverket och Finansinspektionen som presenterar ett metodstöd för lokal samverkan mot överskuldsättning, samt resultat som Finansinspektionen dragit från kartläggningen om konsumtionskrediter.

Seminarium 21, torsdag 4 oktober kl. 14:00–15:00
Maria Lindstedt, projektledare för regeringsuppdraget kring fördjupad samverkan mot överskuldsättning på Konsumentverket och Jonas Skärström, Finansinspektionen.