Redan över 200 anmälda!

Viktoria Walldin är socialantropologen som jobbar på arkitektbyrå. Hon är en uppskattad föreläsare och på Socialchefsdagarna pratar hon om sociala aspekter i stadsplanering och arkitektur.

Sedan 2009 har Viktoria Walldin på White Arkitekter byggt ett unikt tvärvetenskapligt team som arbetar nationellt och internationellt med sociala stadsanalyser, dialog och demokrati samt miljöpsykologi. Arbetet handlar framför allt om att utveckla och systematisera metoder som inkluderar boende/brukare på ett fruktbart och roligare sätt än gängse samråd.

Teamet är engagerat i jämställdhet och socialt välbefinnande och drivs av att speciellt framhäva frågor om mångfald, kultur och integration. Normkreativ planering med inriktning på barn och unga kvinnors förutsättningar i stadsmiljön är ett momentum för teamet och genom ett nära samarbete med arkitekter får arbetet liv och blir till design, arkitektur och stadsplanering.

– Kunskap om människors beteende och behov bidrar till bättre projekt och bättre processer, säger Viktoria Walldin (foto: Anders Bobert).

Varmt välkommen till Socialchefsdagarna i september, önskar FSS och värdstaden Umeå!


Här läser du presentationer av alla föreläsare.

Är du nyfiken på hur seminarieprogrammet ser ut går du vidare här.

Gå direkt till ANMÄLAN.