Positivt med individanpassat stöd till jobb

IPS, INDIVIDUAL PLACEMENT AND SUPPORT: I Sverige kallar vi det för individanpassat stöd till arbete. IPS är en metod som kraftigt ökar möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få ett arbete. Personer med långvariga och komplexa psykiska problem saknar ofta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det har konsekvenser för både individen och för samhället.

Göteborgs Stad har sedan 2013 jobbat med IPS som i första hand är utformat för och beforskat på grupper med psykiska funktionsnedsättningar. Scrolla ner och klicka igång ett seminarium (23 minuter) som beskriver hur de använder den evidensbaserade metoden för arbetsrehabilitering.

Medverkar i seminariet gör Natascha Radosavljevic, enhetschef Arbetslivscentrum, Per-Anders Olsson, enhetschef Aktivitetshusen och Per Hjelm, processledare IPS.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har sammanfattat och kommenterat en systematisk översikt om IPS. Läs rapporten Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättning.