Kan vi göra världen bättre med matematik?

SOCIALCHEFSDAGARNA 2021: David Sumpter är matteprofessorn som hävdar att rätt använd kan matematik hjälpa oss att göra världen bättre.

Hans forskning sträcker sig från hur fiskstim och myrkolonier beter sig till hur fotbollslags nätverk fungerar; från segregation i samhället till maskininlärning och artificiell intelligens. Han har arbetat för fotbollsklubbar som Hammarby och Barcelona, och arbetar aktivt med skolor, industri och den sociala sektorn.

– Vi använder matematik för att förstå social dynamik. Det kan handla om interaktion mellan ekonomisk utveckling, klimat och segregation i skolor. I arbetet använder vi inte algoritmen som neutral kunskap, utan som ett verktyg för djupare förståelse. Matematik kan inte ersätta vår intuition men den kan hjälpa oss att fatta bättre beslut.

David pratar om hur vi kan använda det på bästa möjliga sätt och undvika fallgropar, framförallt en övertro på matematikens neutralitet.

– När vi matar in data och får ut ett resultat, tror vi oftast att svaret är opartiskt, och att det inte innehåller alla de psykologiska fördomar som vi människor har. Problemet är att vi inte tittar tillräckligt noga på vilka data vi matar algoritmen med. Algoritmen förklarar inte heller för oss vad som orsakar problemet vi tror att vi vill ha svar på.

David Sumpter är professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet och författare till böckerna Fotbollens matematik, Uträknad och Tio ekvationer som styr världen.
(Foto: Mikael Wallerstedt)