Källkritik och källtillit

SOCIALCHEFSDAGARNA 2020: Undvik att sprida vidare fake news genom att alla dagar vara lika källkritisk som du är 1:a april, menar epidemiologen Emma Frans, som är första föreläsaren på Socialchefsdagarnas andra dag.

Skriftlig dokumentation från konferensen hittar du här. Föreläsarnas presentationer/åhörarkopior är redan publicerade. Under vecka 41 börjar vi publicera anteckningar, som skrivs av socionomstudenter från socionomprogrammet på Göteborgs universitet.