Intervju med Viktoria Walldin

SOCIALCHEFSDAGARNA 2019: Varför jobbar en socialantropolog på arkitektbyrå? ”Vi är intresserade av människors relationer till varandra, men också till platser, så det är självklart att jag ska jobba på arkitektkontor.” svarar Viktoria Walldin, socialantropolog och partner på White arkitekter.

Vi är snart klara med den skriftliga dokumentationen från Viktoria Walldins föreläsning. En sammanfattning:

De sociala aspekterna faller ofta i stadsplanering. Det vill Viktoria Walldin ändra på. Som socialantropolog på White arkitekter ingår hon i den ”socgrupp” som är ute och samtalar med människor och gör analyser i tidiga skeden, innan arkitekterna tar vid. I sin föreläsning tar hon upp många exempel på hur den fysiska planeringen kan komma åt och förändra sociala problem som segregation, otrygghet och ojämlikhet. ”Det är dags för folkhemmet 2.0 – vi måste börja matcha byggandet mot hur samhället faktiskt ser ut”.