Intervju med Louise Bringselius

SOCIALCHEFSDAGARNA 2019: Tre trender går parallellt i samhället idag, där New Public Management har varit den starkaste. I skuggan av NPM har vi haft en byråkratisk trend att vi ska detaljreglera för att få goda prestationer i offentlig sektor. Louise Bringselius menar att det finns en tredje styrprincip, och det är tillit som bygger på den professionella kunskapen och erfarenheten. ”Det gör mig ont att se hur illa människor far av att inte bli litade på.”

Gå vidare här för att läsa artikel från Louise Bringselius föreläsning. Ett utdrag:

Idag har vi ett granskningssamhälle, där styrningen ofta sker med fjärrkontroll – långt från den faktiska verkligheten. Administration, effektivitetshets och cynism har gjort att människor inte längre har en chans att göra det goda arbete de vill göra. Hur ska vi vända detta? Jo, med tillit till medarbetare och medborgare, menar Louise Bringselius, fil. dr, docent vid Lunds universitet och forskningsledare i Tillitsdelegationen. Men för att det ska ske en förändring på riktigt måste tilliten ses som en styrprincip och genomsyra alla delar i verksamheten.