Intervju med Lars Liljedahl

FILMKLIPP: Lars Liljedahl, omvårdnadschef från Östersund, är FSS ordförande. Hur gör man när man som socialchef, med redan välfyllda dagar, ska arbeta i en ideell förening med att påverka socialpolitiska frågor?