Intervju med Frid A. Hansen

SOCIALCHEFSDAGARNA 2019: Så kom hon äntligen, den person som många deltagare i flera års utvärderingar har önskat få som föreläsare: psykologen Frid A. Hansen, specialist i klinisk psykologi och förespråkare för ett familjeperspektiv i missbruksbehandling.

Vi är snart klara med den skriftliga dokumentationen från Frid Hansens föreläsning. En sammanfattning:

Vi måste se hela familjen när det handlar om missbruksproblem. Det är bara genom att ta bort stuprören och se hela bilden som vi kan hjälpa familjen på rätt sätt. Det menar Frid A. Hansen, psykolog och specialist i klinisk psykologi från Norge. I sin djupt gripande föreläsning pratade hon om missbruk, skam, stigmatisering och belastningsskador. Vi vill helst inte se problemen och vi har ofta en skev bild av vem som är missbrukare. Men den genomsnittliga missbrukaren idag är du och jag, vem som helst – och ofta med familj. Genom att sätta familjerna i centrum och ta barnens och partnerns problem på allvar, kan socialtjänsten göra stora förändringar med små medel.