I första hand för att skapa nätverk

FILMKLIPP: Deltagarintervju med Lina Ekdahl Holmström, områdeschef för den kommunala psykiatrin i Ludvika. Det är mer inriktning på teknik på årets konferens, tycker hon, som brukar besöka Socialchefsdagarna för att skapa nätverk, få reda på om ny forskning och besöka utställare.