Genom värderingarna kan vi påverka på riktigt

SOCIALCHEFSDAGARNA 2021: Det är bara genom att verkligen förstå andras värderingar, som vi kan åstadkomma verklig förändring. Det menar Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey. Genom 10.000 intervjuer med migranter i Sverige lyfter de migranternas röst – en röst som sällan blir hörd. Vi behöver förstå vad som sker när olika livsperspektiv möter varandra, för att lyckas med inkludering och integration. Och här har socialtjänsten en viktig roll att spela.

Läs hela texten från Bi Puranens uppskattade föreläsning

I slutet av texten hittar du också länk till en rapport från World Values Survey samt till två filmer om deras arbete med kulturkartan och intervjuer med migranter i Sverige.