Ett samtal om att navigera i framtidens socialtjänst

Den här programpunkten tar sin utgångspunkt i årets tema. Organisationsforskaren Louise Bringselius inleder med en nyfiken framtidsspaning. Därefter följer ett spännande samtal om framtidens behov, förutsättningar, organisation och ledarskap med representanter för FSS, Socialstyrelsen och IVO.

Louise Bringselius är filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet. Hon leder också det nybildade forskningsinstitutet Lund University Institute for Public Affairs, en tvärvetenskaplig samarbetsplattform för policynära forskning om offentlig sektor. Hon var 2017–2019 forskningsledare i Tillitsdelegationen. (Bild från Socialchefsdagarna 2019, foto: Frozentime)

Panelen består av: Anna Burston, verksamhetschef socialpsykiatri i Lunds kommun. Per Sandberg, förvaltningschef Arbete och välfärd i Växjö kommun. Marie Lundqvist, konsultchef och interimschef på Marie Lundqvist Chefkonsult AB. Alla tre är ledamöter i FSS riksstyrelse. Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen. Sofia Wallström, generaldirektör IVO.

Moderator: Petra West Stenkvist, enhetschef för analys och uppföljning på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Panelen hör du på torsdag kl. 10.00 • Gemensam programpunkt