Den digitala revolutionen och socialtjänsten

SOCIALCHEFSDAGARNA 2020: Digitaliseringen förändrar näringsliv och samhälle. Hur bedrivs socialtjänsten i ett digitaliserat samhälle? Den kommer inte bara med nya verktyg, den ger oss ett nytt sätt att tänka om verksamheter och samhälle.

Digitaliseringen, förändrade levnadsvanor och ökade medborgarkrav utmanar socialtjänsten att utveckla ett mer modernt, effektivt och digitalt arbetssätt. Men att förändras är inte enkelt och digitaliseringen möter många hinder. Digitalisering innebär övervakning och många oroas av detta.

Hur övervinner man denna oro, möter dessa hinder? Hur driver man ett framgångsrikt förändringsarbete?

Lyssna på Bo Dahlbom, mångårig rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor, docent i teoretisk filosofi, IT-professor vid Göteborgs universitet, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och inte minst debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för näringsliv och samhälle.

Bo Dahlboms föreläsning livesänds på onsdag (foto privat).


>>GÅ TILL ANMÄLAN<<

Fler föreläsarpresentationer hittar du här: Föreläsarpresentationer

och vilka seminarier som livesänds respektive förinspelas ser du i den här listan: Seminarieöversikt