Deltagarintervju, Felicia Weinberg

SOCIALCHEFSDAGARNA 2019: Felicia Weinberg, verksamhetschef för individstöd i Sunne kommun, får frågan vad begreppet trygghet betyder.